Agenda

4 april 2020
NN Kids Run
6 april 2020
Studiedag, alle kinderen vrij
7 april 2020
Mini final groep 5-8
8 april 2020
Paasontbijt, veldvoetbaltoernooi groep 7-8 (halve finales)
10 t/m 13 april 2020
Pasen
15 april 2020
Veldvoetbal finale
15 t/m 16 april 2020
Eindtoets groep 8
24 april 2020
Koningsspelen groep 1-8
25 april t/m 10 mei 2020
Meivakantie
11 mei 2020
Compensatiedag kleuters
20 mei 2020
Schoolreis groep 1
21 t/m 24 mei 2020
Hemelvaart
30 mei t/m 1 juni 2020
Pinksteren
10 juni 2020
Free runtoernooi groep 5-8
12 juni 2020
Schoolreis groep 2
15 t/m 19 juni 2020
Fietskamp groep 8
25 juni 2020
Finals groep 5-8
6 t/m 10 juli 2020
Rapportgesprekken (op intekening)
15 juli 2020
Laatste schooldag groep 8
16 juli 2020
Laatste schooldag ( kinderen om 12.00 uur vrij)