Aanvraag verlof

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat wij verzoeken voor vakanties of vrije dagen buiten de reguliere schoolvakanties slechts bij grote uitzondering mogen toestaan. Verzoeken hiervoor kunt u schriftelijk indienen bij de directeur. 

 

Wanneer verlof?

Alle kinderen dienen gedurende lestijd op school te zijn. De wet op Leerplicht is opgesteld om dit te waarborgen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken:

 

 1. U kunt door uw werk niet in de schoolvakantie met uw kind op vakantie

U kun dan verlof aanvragen bij de directie. Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
 • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
 • Let op: U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

 

Wilt u dit verlof aanvragen? Gebruik dan dit formulier.

 

 1. Er is sprake van een religieuze feestdag

De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dat geldt ook voor christelijke stromingen waarbij Pasen en Pinksteren op andere dagen vallen dan de nationale feestdagen.

Let op: deze uitzondering geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling. Behalve als ze zijn opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school.

 

Wilt u dit verlof aanvragen? Gebruik dan dit formulier.

 

 1. Er is sprake van een bijzondere omstandigheid

In de volgende gevallen kunt u verlof aanvragen:

 • Verhuizing
 • Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zover dit niet buiten de schooltijden kan
 • Huwelijk van een bloedverwant (t/m 3e graad)
 • Levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloedverwant t/m 3e graad
 • Overlijden bloedverwant t/m 4e graad
 • Ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders

 

Wilt u dit verlof aanvragen? Gebruik dan dit formulier.

 

 

Het formulier moet volledig ingevuld en met de juiste bewijsstukken ingediend worden bij de directie.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!