Groepen

In de klas wordt gewerkt volgens het directe instructiemodel. Dat betekent dat kinderen die de lesstof snel oppakken, na een korte instructie aan het werk kunnen met verwerkingsopdrachten.
De meeste kinderen volgen de instructie nog wat langer, zodat zij de leerstof goed eigen maken. Daarna gaan ook zij aan de slag met verwerkingsopdrachten. Voor de leerlingen die moeite met de lesstof hebben, is er dan gelegenheid om van de leerkracht aan de instructietafel een extra uitleg te krijgen. Deze is vaak gericht op onderliggende hiaten. Het niveau van de verwerkingsopdrachten kan ook onderling verschillen, zodat leerlingen op hun eigen niveau kunnen oefenen.

 

We kijken niet alleen in de les naar de onderwijsbehoeften van kinderen, leren is immers constant ontwikkelen. Op basis van obsveraties, eerdere toetsen en voortoetsen heeft de leerkracht in beeld welke kinderen met welke onderdelen nog moeite hebben of deze juist al beheersen. Zo kunnen we het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemmen. Naarmate de kinderen ouder worden, betrekken we hen hier steeds actiever bij, zodat zijzelf grip krijgen op hun leerproces.