Welkom in groep 1

Taal

In groep 1 richten we ons met taal vooral op woordenschat. We werken in thema’s, dit zijn vooral de seizoenen en thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bij die thema’s lezen we veel verschillende soorten boeken voor. Informatief, maar ook prentenboeken. We stellen veel vragen op verschillende niveaus tijdens het voorlezen, op deze manier wordt ook het begrijpend luisteren geoefend. Dit als voorbereiding op het begrijpend lezen.

We praten veel over de onderwerpen die bij dat thema horen en breidden zo de woordenschat uit.

We besteden ook aandacht aan rijmen en klankherkenning en dit alles spelenderwijs.

 

Rekenen

Bij rekenen besteden we in de eerste plaats veel aandacht aan rekentaal. Zodat de kinderen begrijpen wat er gevraagd wordt. We werken aan cijferherkenning, synchroon en resultatief tellen. Patronen, reeksen, puzzelen, ruimtelijk inzicht, meten, alles komt aan bod.

 

Sociaal- emotioneel

Als de leerlingen binnen komen in groep 1 moeten ze zich eerst veilig en vertrouwd voelen, dan pas komen leerlingen tot leren. De belangrijkste dingen zijn daarna samenwerken, respect hebben voor elkaar maar ook voor jezelf, omgaan met teleurstellingen en omgaan met frustraties, ook de omgangsvormen zijn belangrijk. Uiteindelijk streven we ernaar dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de groep en binnen de school.

 

Motoriek

Als voorbereiding op het schrijven is het belangrijk dat kinderen eerst leren knippen, prikken, scheuren, rijgen, kleien en spelen met zand etc. dit zorgt voor een goede spierspanning en pincetgreep.

Gym en buitenspelen is juist voor de grove motoriek heel belangrijk.