Welkom in groep 5

In groep 5 krijgen de leerlingen te maken met veel nieuwe vakken.
Het is het eerste jaar waarin we wereldoriëntatie hebben. De kinderen krijgen dus les in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Deze vakken zijn samengevoegd en met de methode Blink werken we in de vorm van projecten aan de doelen. Het onderzoekend leren staat hierbij centraal. Kinderen worden op hun nieuwsgierigheid aangesproken en uitgedaagd om informatie te zoeken in verschillende bronnen; internet, encyclopedie, nieuwsteksten, atlas, etc. Aan het eind van een thema presenteren ze hun project aan de klas. Ook de presentatievorm verschilt. De ene keer maken de leerlingen een muurkrant, de andere keer presenteren ze een journaal. 
 
Ook nieuw in groep 5 zijn studievaardigheden, verkeer en zwemmen! 
De tweede helft van het jaar gaan de groepen 5 hun zwemvaardigheid trainen. Ze kunnen hun A, B of C diploma halen of de zwemvaardigheid onderhouden en uitbreiden. 
 
Uiteraard wordt er ook hard gewerkt aan de basisvaardigheden. Deze staan bij ons op school centraal. 
 

Ook de Sociaal - emotionele ontwikkeling staat op de Triangel hoog in het vaandel. Er zijn verschillende doelen waar in groep 5 aandacht aan wordt besteed;

 

- Kinderen leren voor zichzelf op te komen en om te gaan met gevoelens, weerbaarheid, plezier hebben in leren.

 

- Omgaan met elkaar, relaties leggen, vertrouwen geven/hebben, luisteren, delen, aanpassen aan nieuwe situaties

 

- Wij stimuleren kinderen zelfstandig te worden: zelf aankleden, opruimen, toiletbezoek en uitgestelde aandacht.

 

- Werkhouding en concentratie, kinderen leren zelfstandig een taak af te maken.

 

- Samenwerken, luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar, communiceren, overleggen, feedback geven.