Welkom in groep 6

Taal

Ook in groep 6 blijft lezen heel belangrijk. De kinderen krijgen leesstrategieën aangeleerd om een tekst beter te kunnen begrijpen. Je kunt hierbij denken aan het goed kijken naar koppen, bijschriften en plaatjes. In groep 5 hebben de kinderen kennis gemaakt met het benoemen van de werkwoorden. In groep 6 wordt dit verder uitgebreid met het onderwerp, het zelfstandig naamwoord,

Bij spelling leren de kinderen het meervoud op ‘s; woorden met een c; woorden op -atie en -itie en -tie; tijdsaanduidingen met ‘s, hoofdletters bij landen, steden, inwoners; werkwoordspelling met -dt

 

Rekenen

In groep 6 gaan we met rekenen weer een stapje verder. Vorig jaar was het nog t/m 10 000. Dit jaar komt er nog een 0 bij.

 • +/- t/m 100.000
 • Getalbegrip t/m 1.000.000, Romeinse cijfers
 • Breuken: halven, kwarten, derden, vijfden, achtsten, tienden, zesden. Kommagetallen
 • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels en grotere getallen
 • Delen: sommen uit de tafels en grotere getallen (met rest)
 • Meten: lengtematen (mm, cm, dm, m, km); inhoudsmaten (ml, cl, dl, l); gewicht (kg, g), omzetten van maten, oppervlakte, omtrek en plattegronden lezen
 • Verhoudingen: schaal, snelheid, prijs per stuk

  In november is er voor de ouders een VO-avond. Tijdens deze avond wordt er aan de ouders het e.e.a. over het voortgezet onderwijs, de adviezen en over de loopbaancoachinglessen uitgelegd.              In groep 6 krijgen de kinderen aan de hand van de cito uitslag van januari een indicatie van het advies voor het voortgezet onderwijs. De ouders weten op welk niveau hun kind op dat moment scoort en kunnen zich eventueel gaan oriënteren voor een middelbare school.

  Het eerste halfjaar van groep 6 hebben de kinderen zwemles. De kinderen krijgen de mogelijkheid om voor hun A-, B- of C- diploma af te zwemmen.

  Het laatste halfjaar krijgen de kinderen om de week tuintjes les. De eerste paar lessen zullen op school plaatsvinden. Later in het jaar gaan de kinderen ook daadwerkelijk naar de schooltuin en gaan zij hun eigen groenten verbouwen.

  Hoe wij werken in de klas;
  We hebben een begintaak bij binnenkomst.

  De lesopbouw bestaat uit een pakkende start, een klassikale instructie en in-oefening, vervolgens gaan de leerlingen aan het werk en erná is differentiatie in de vorm van verwerking, verlengde instructie of uitdagend werk. 

  Coöperatief leren; de leerlingen leren met en van elkaar, door kennis uit te wisselen in allerlei coöperatieve werkvormen.

  Wij maken altijd de leerdoelen zichtbaar in de klas. 

  Er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht van de leerlingen, dit laten zij onder andere zien met het zelf inplannen van hun weektaak.

  Wij gebruiken allerlei soorten les software in de klas en zetten Chromebooks in om opdrachten te doen. 

  Wekelijks geven wij de leerlingen huiswerk mee. 

   De vakken op een rijtje:

  Rekenen 
  Taal 
  Spelling 
  Lezen
  Begrijpend lezen 
  Studievaardigheden 
  Engels 
  Wereldoriëntatie 
  Kanjertraining 
  Gym en zwemmen 
  Drama 
  Beeldende vorming 
  Muziek 
  Schrijven 
  Verkeer  
  Schooltuintjes 
  CITO M6/E6:

  De toets momenten zijn in januari en juni. De resultaten hiervan tellen mee bij het advies voor het voortgezet onderwijs.

  Dit hangt af van een aantal factoren;

  1. resultaat bij de CITO M6/M7/M8   

  2. beoordeling v/d leerkracht: 

    - werkhouding 

    - huiswerkhouding 

    - gedrag 

  3. en een definitief advies in groep 8