Welkom in groep 8

In groep 8 besteden we iedere dag aandacht aan rekenen, taal ( begrijpend lezen, woordenschat, taalbeschouwing en spelling) en sociale vaardigheden. Daarnaast besteden wij wekelijks aandacht aan wereldoriëntatie, studievaardigheden, Engels en gym.
 
Op donderdagmiddag verzorgen vakdocenten lessen cultuureducatie (CEC) en sportklassen. Naast alle lessen in de klas, hebben we zowel cultuur- als natuureducatie buiten school.
Wij werken in de klas met een doelenmuur. Hier hangen wij per blok alle doelen op. De leerlingen hebben allemaal een persoonlijk doelenmapje. Hierin houden zij hun persoonlijke
ontwikkeling bij. Op deze manier maken wij alle leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. 
 
Leerlingen krijgen in groep 7 een voorlopig schooladvies. Wij proberen door middel van loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) de leerlingen voor te bereiden op het maken van een keuze met betrekking tot het voortgezet onderwijs. In groep 8 oriënteren leerlingen zich op middelbare scholen. Wij dragen hieraan bij, door o.a. een informatieavond te organiseren, een scholenmarkt te bezoeken en middelbare scholen te ontvangen. 
                                            
In groep 8 gaan we vijf dagen op fietskamp naar Rockanje, waar we in tenten overnachten op een camping. 
Aan het eind van het schooljaar sluiten we de basisschoolperiode af met een afscheidsavond voor leerlingen, hun ouders/verzorgers en leerkrachten.