Downloads

Belangrijke formulieren om te downloaden:

 

 • Aanmelden
  Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u mailen naar info@triangelrotterdam.nl
 • Aanmelden van nieuwe leerlingen kan vanaf 3 jaar. 
 • Voor schooljaar 2022-2023 hebben wij het leerlingaantal voor instroom op maximaal 27 leerlingen per groep gezet (m.u.v. de kleuters). Voor volle groepen hanteren wij een wachtlijst. 

 

 • Medicijnverklaring
  Indien uw kind op school medicatie moet gebruiken, vragen wij u een medicijnverklaring in te vullen. U vindt hier het formulier voor medicijnverklaring. Graag inleveren bij de groepsleerkracht. 

 

 • Verlofaanvraag
  Voor een aanvraag van bijzonder verlof vindt u hier het formulier en voor buiten regulierverlof vindt u hier het formulier. U kunt de aanvraag meegeven aan uw kind of mailen naar info@triangelrotterdam.nl.

 

 • Wijzigen gegevens
  Voor ons is het belangrijk dat wij uw meest recente gegevens hebben. Denk aan; adres en telefoonnummers. Een wijziging doorgeven van gegevens, kan via het contactformulier of door te mailen naar info@triangelrotterdam.nl.