Schoolfonds

Ouderbijdrage aan schoolfonds

Het basisonderwijs in Nederland is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Dit is een vrijwillige, maar niet vrijblijvende bijdrage.

Het schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad en gebruikt voor de bekostiging van allerlei activiteiten en festiviteiten.

 

Uit het schoolfonds wordt onder andere betaald:

Schoolreis; sportdag; Sinterklaas; Kerst/Pasen en andere culturele vieringen; SKVR-activiteiten; theater- en museabezoeken; Blijdorp leerproject.

Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten niet blijven realiseren.

 

De ouderbijdrage voor het schoolfonds is € 60, - per kind per jaar. Dit is inclusief bijkomende kosten voor vervoer.


In de hogere groepen wordt een extra bijdrage gevraagd, om de meerdaagse uitstapjes mogelijk te maken:

Groep 6 en 7

driedaagse

€40

Groep 8

fietskamp

€50

 

Aan het begin van het schooljaar krijgt u bericht over de ouderbijdrage.

Voor de betaling maken we sinds dit schooljaar gebruik van het betalingssysteem WIS-collect. U krijgt een e-mail met een betaalverzoek en kunt zo eenvoudig de bijdrage voldoen. Betalen in termijnen is ook mogelijk.

 

Om de activiteiten te laten doorgaan, is het van groot belang dat de ouderbijdrage betaald wordt.

Als u de bijdrage om welke reden dan ook niet kunt betalen, bespreek dit dan met de schoolleiding. We zullen dan gezamenlijk naar een oplossing zoeken, zodat we geen kinderen hoeven uit te sluiten.