Ouderbetrokkenheid

Medewerker ouderbetrokkenheid 

Debby van Roijen is onze medewerker ouderbetrokkenheid. Zij initieert en organiseert diverse activiteiten om school en ouders met elkaar in verbinding te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld koffieochtenden, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en educatieve ouder- en kindactiviteiten. De activiteiten worden via Parro-schoolapp aangekondigd.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Via de mr van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft 8 leden en vergadert 5 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

 

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Ward Esser (voorzitter)
vader van Loes en Jerviano

Ernesto Doornebal

Sander Alt (secretaris)
vader van Chayton, Lenno en Bibi

Anke Zwart

Ronald Vos

vader van Stijn en Fleur

Heleen den Boer

Marieke Michielsen

moeder van Pia

Inge van den Broeck

 

Ouderraad (OR)

Helpen bij activiteiten op school is een goede en leuke manier om uw betrokkenheid te tonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp in de klassen, begeleiden bij uitstapjes of helpen bij eenmalige activiteiten. 

 

We kunnen uw hulp hier goed bij gebruiken, want zonder extra begeleiding kunnen sommige activiteiten niet doorgaan! U wordt geïnformeerd over activiteiten via de Parro app. Ook kunt u zich via die weg opgeven om mee te helpen.

 

Wilt u zich meer structureel inzetten voor de school? De ouderraad (OR) probeert een structurele bijdrage te leveren aan de school. De OR houdt zich bezig met:

  • het organiseren van en invulling geven aan speciale, niet-lesgebonden activiteiten in samenwerking met leerkrachten en directie;
  • het meedenken en helpen bij het organiseren van feesten, evenementen, tentoonstellingen en schoolreizen;
  • het bijwonen van ouderraadvergaderingen.

 

Leden ouderraad

Syarina van Oudenaarde 

Moeder van Tyrese 

Carla Oomen-Frijters 

Moeder van Bryan