Zorgpartners

Basisschool De Triangel creëert een omgeving om kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Om probleemgedrag zoveel mogelijk te voorkomen, sociaal-emotioneel leren te stimuleren en voorwaarden te scheppen om tot presteren te komen, werken wij met verschillende specialisten of zorgpartners samen

 

Interne specialisten 
De Triangel heeft een aantal interne specialisten. Zij zijn minimaal 1 dag per week te vinden in de school. Binnen de expertise van hun vakgebied ondersteunen en adviseren zij leerkrachten en leerlingen. Het kan ook voorkomen dat een specialist aansluit bij een oudergesprek en ouders handvatten geeft voor thuis. 

 

De Triangel heeft de volgende interne specialisten: 

 • Specialist Gedrag
  Onze gedragsspecialist is een leerkracht die extra geschoold is in het omgaan met leerlingen die extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben op sociaal en emotioneel gebied. 
 • Specialist Rekenen
  Onze rekenspecialist is een leerkracht die extra geschoold is, ten aanzien van het rekenonderwijs. 
 • Specialist Taal
  Onze taalspecialist is een leerkracht die extra geschoold is, ten aanzien van het taal-, lees- en spellingsonderwijs. 
 • Specialist Motoriek
  Onze motorisch specialist is een leerkracht die extra geschoold is, ten aanzien van het bewegen van kinderen. 
 • Schoolcontactpersoon van Primair Passend Onderwijs (PPO)
  De schoolcontactpersoon is een medewerker van PPO die regelmatig in de klassen is te vinden. Deze medewerker werkt zo mogelijk preventief in de klas en in samenwerking met het team, de leerlingen en hun ouders. De schoolcontactpersoon heeft meerdere expertises, allemaal samenhangend met leren en het onderwijs. 
 • Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
  Een schoolmaatschappelijk werker (SMW'er) wordt laagdrempelig, kortdurende en preventief ingezet. De expertise van een SMW'er is breed: van ondersteuning op financieel gebied tot hulp bij sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Externe specialisten 

Naast interne specialisten werkt De Triangel ook samen met externe specialisten. Externe specialisten zijn niet specifke verbonden aan onze school. Wij werken echter wel fijn samen met hen. Mocht het nodig zijn, kunnen wij ouders verwijzen naar deze specialisten

 

Hulp van externe specialisten vindt meestal plaats buiten schooltijd. Zij werken zelfstandig vanuit hun eigen expertise. Een enkele keer zal er overleg zijn tussen school en hen. Dit gebeurt alleen met toestemming van ouders. 

 

De Triangel heeft de volgende externe specialisten: 

 • Fysiotherapeuten
  Soms is de manier waarop een kind beweegt, niet optimaal. Een fysiotherapeut kan kinderen helpen om beter te bewegen. Als het nodig is, verwijzen wij een leerling naar hen door. 
 • Logopedisten
  Als kinderen een probleem hebben met taal (hier hoort ook dyslexie bij), spraak, gehoor, het slikken of hun stem kunnen wij hen verwijzen naar een logopedist. De leerkracht kan helpen bij de verwijzing.
 • Indigo
  Indigo biedt kinderen preventieve trainingen aan, ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling. 
 • De Katrol
  Stichting De Katrol geeft gratis leerondersteuning aan kinderen van groep 1 tot en met groep 4. Er worden oefeningen, spelletjes en het huiswerk met hen gedaan. 
 • De VoorleesExpress
  De VoorleesExpress ondersteunt leerlingen van groep 1 tot en met groep 4 met een taalachterstand. Zij doen dit bij ouders thuis.