Ouders

Het is belangrijk voor de inzet, motivatie en het welbevinden van kinderen dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Een kind dat zich gewaardeerd en ondersteund voelt, zal zich thuis en op school prettiger voelen. Dit heeft naar onze overtuiging beslist een positieve invloed op de prestaties. Wij stellen uw betrokkenheid dan ook zeer op prijs.

Zo hecht de school grote waarde aan regelmatig en goed contact met ouders van leerlingen. Doorgaans hebben we persoonlijk of telefonisch contact met ouders. Aanwezigheid van juiste telefoonnummers maakt dit contact makkelijker. Het is dus van belang dat de actuele telefoonnummers bekend zijn bij de administratie, ook in verband met noodsituaties.

De school houdt ouders op de hoogte van lopende zaken en ontwikkelingen via de website en de schoolapp.

 

U vindt hier de oudertevredenheidspeiling.