Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag van 8.20 uur - 14.30 uur 

Leerkrachten halen de leerlingen om 8.10 uur buiten op.

 

Zoals u aan de schooltijden kunt zien, werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen lunchpauze hebben op school. Zij eten en drinken in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht.

 

Vakanties 2023-2024

 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober (maandag 23 okt nog vrij i.v.m. studiedag)
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari (maandag 8 januari vrij i.v.m. studiedag)
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari (vrijdag 16 februari vrij i.v.m. studiedag)
Goede vrijdag 29 maart
Pasen 1 april (dinsdag 2 april vrij i.v.m. studiedag) 
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 
Pinksteren 20 mei
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus (let op: vanaf donderdag 11 juli ’s middags vrij, vrijdag 12 juli vrij i.v.m. studiedag)

  

 

Studiedagen en vrije dagen 2023-2024

 

Vrijdag 13 oktober Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Donderdag 5 oktober  Studiedag Alle kinderen vrij
Maandag 23 oktober Studiedag Alle kinderen vrij
Dinsdag 5 december Sinterklaas Kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
Woensdag 6 december  Inloop Inloop tot 9.15 uur
Vrijdag 22 december  Kerstvakantie Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Maandag 8 januari  Studiedag Allle kinderen vrij
Dinsdag 9 januari Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Vrijdag 16 februari Studiedag Alle kinderen vrij
Maandag 26 februari Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Dinsdag 2 april Studiedag Alle kinderen vrij
Donderdag 25 april Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 helde dag vrij
Maandag 24 juni Studiedag Alle kinderen vrij
Vrijdag 12 juli Studiedag Alle kinderen vrij

 

Let op: de compensatiedagen gelden alleen voor de kleuters in groep 1&2. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan deze dag gewoon naar school.