Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag van 8.20 uur - 14.30 uur

 

Zoals u aan de schooltijden kunt zien, werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen lunchpauze hebben op school. Zij eten en drinken in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht.

 

Vakanties 2021-2022

 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober (maandag 25 okt nog vrij i.v.m. studiedag)
Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari (let op: vrijdag al vrij i.v.m. studiedag)
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 
Pasen 15 april t/m 18 april (14 april ook vrij i.v.m. studiedag)
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 
Hemelvaart 26 en 27 mei
Pinksteren 6 juni (7 juni ook vrij i.v.m. studiedag)
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus (let op: vanaf donderdag 7 juli ’s middags vrij)

  

 

Studiedagen en vrije dagen 2021-2022

 

Vrijdag 17 september Studiedag Alle kinderen vrij
Vrijdag 15 oktober Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Maandag 25 oktober Studiedag Alle kinderen vrij
Vrijdag 3 december Sinterklaas Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 24 december  Studiedag Alle kinderen vrij
Maandag 10 januari Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Vrijdag 25 februari Compensatiedag kleuters Allleen groep 1&2 hele dag vrij
Maandag 7 maart Studiedag Alle kinderen vrij
Donderdag 14 april Studiedag Alle kinderen vrij
Dinsdag 7 juni Studiedag Alle kinderen vrij
Donderdag 7 juli Laatste schooldag Kinderen vrij vanaf 12.00 uur

 

Let op: de compensatiedagen gelden alleen voor de kleuters in groep 1&2. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan deze dag gewoon naar school.