Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag van 8.20 uur - 14.30 uur

 

Zoals u aan de schooltijden kunt zien, werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen lunchpauze hebben op school. Zij eten en drinken in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht.

 

Vakanties 2019-2020

 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie 20 december t/m 5 januari (let op: vrijdag al vrij i.v.m. studiedag)
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 3 maart (let op: meer dan een week i.v.m. studiedagen)
Pasen 10 april t/m 13 april 
Meivakantie 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 mei t/m 24 mei
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni
Zomervakantie 17 juli t/m 30 augustus (let op: vanaf donderdag 16 juli ’s middags vrij)

  

 

Studiedagen en vrije dagen 2019-2020

 

Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober Studiedag Alle kinderen beide dagen vrij
Maandag 4 november Studiedag Alle kinderen vrij
Donderdag 5 december Sinterklaas Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 20 december Studiedag Hele dag vrij, aan kerstvakantie
Maandag 6 januari Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Donderdag 20 februari Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Vrijdag 21 februari Studiedag Alle kinderen vrij, aan voorjaarsvakantie
Maandag 2 en dinsdag 3 maart Studiedag Alle kinderen beide dagen vrij
Maandag 6 april Studiedag Hele dag vrij
Maandag 11 mei Compensatiedag kleuters  Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Donderdag 16 juli Laatste schooldag Kinderen vrij vanaf 12.00 uur

 

Let op: de compensatiedagen gelden alleen voor de kleuters in groep 1&2. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan deze dag gewoon naar school.