Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag van 8.20 uur - 14.30 uur

 

Zoals u aan de schooltijden kunt zien, werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen lunchpauze hebben op school. Zij eten en drinken in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht.

 

Vakanties 2020-2021

 

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober (maandag 26 okt nog vrij i.v.m. studiedag)
Kerstvakantie 18 december t/m 1 januari (let op: vrijdag al vrij i.v.m. studiedag)
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari (let op: vrijdag al vrij i.v.m. studiedag)
Pasen 2 april t/m 5 april (6 april ook vrij i.v.m. studiedag)
Meivakantie 3 mei t/m 14 mei incl Hemelvaart
Pinksteren 24 mei (25 mei ook vrij i.v.m. studiedag)
Zomervakantie 16 juli t/m 29 augustus (let op: vanaf donderdag 15 juli ’s middags vrij)

  

 

Studiedagen en vrije dagen 2020-2021

 

Vrijdag 25 september Studiedag Alle kinderen vrij
Vrijdag 16 oktober Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Maandag 26 oktober Studiedag Alle kinderen vrij
Vrijdag 4 december Sinterklaas Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 12 februari Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Vrijdag 19 februari Studiedag Alle kinderen vrij, aan voorjaarsvakantie
Dinsdag 6 april Studiedag Alle kinderen vrij, aan Pasen
Dinsdag 27 april Koningsdag Alle kinderen vrij
Vrijdag 30 april Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Dinsdag 25 mei Studiedag Alle kinderen vrij, aan pinksteren
Donderdag 15 juli Laatste schooldag Kinderen vrij vanaf 12.00 uur

 

Let op: de compensatiedagen gelden alleen voor de kleuters in groep 1&2. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan deze dag gewoon naar school.