Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag van 8.20 uur - 14.30 uur

 

Zoals u aan de schooltijden kunt zien, werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen lunchpauze hebben op school. Zij eten en drinken in hun eigen klas bij hun eigen leerkracht.

 

Vakanties 2022-2023

 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober (maandag 31 okt en dinsdag 1 november nog vrij i.v.m. studiedagen)
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari (maandag 9 januari vrij i.v.m. studiedag)
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart (maandag 6 maart vrij i.v.m. studiedag)
Pasen 7 april en 10 april 
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren 29 mei (20 mei ook vrij i.v.m. studiedag)
Zomervakantie 10 juli t/m 21 augustus (let op: vanaf donderdag 6 juli ’s middags vrij, vrijdag 7 juli vrij i.v.m. studiedag)

  

 

Studiedagen en vrije dagen 2022-2023

 

Vrijdag 21 oktober Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Maandag 31 oktober  Studiedag Alle kinderen vrij
Dinsdag 1 november Studiedag Alle kinderen vrij
Maandag 5 december Sinterklaas Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Dinsdag 6 december  Inloop Inloop tot 9.15 uur
Vrijdag 23 december  Kerstvakantie Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
Maandag 9 januari  Studiedag Allle kinderen vrij
Woensdag 1 februari Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Vrijdag 24 februari Studiedag Alle kinderen vrij
Maandag 6 maart Studiedag Alle kinderen vrij
Woesdag 5 april Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Woensdag 17 mei  Compensatiedag kleuters Alleen groep 1&2 hele dag vrij
Dinsdag 30 juni  Studiedag Alle kinderen vrij
Vrijdag 7 juli Studiedag Alle kinderen vrij

 

Let op: de compensatiedagen gelden alleen voor de kleuters in groep 1&2. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan deze dag gewoon naar school.