Onze school

OBS De Triangel is met haar twee gebouwen gevestigd in de Rotterdamse wijk Charlois. Met meer dan 300 leerlingen zijn we een school van gemiddelde grootte. Door de organisatie (o.a. klassengrootte, twee naast elkaar gelegen gebouwen en fysieke inrichting) voelt de school geborgen en persoonlijk aan.

 

Onze school heeft een kunstzinnig- en sportprofiel. Dat betekent dat wij ruim aandacht besteden aan verschillende kunstzinnige en beweeg disciplines en het ontwikkelen van (persoonlijke) vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

 

Schoolregels

Op onze school vinden we een goede omgang met elkaar ontzettend belangrijk. We hebben daarom vijf belangrijke regels centraal in de hele school:

  1. We vertrouwen elkaar.
  2. We helpen elkaar.
  3. We werken samen.
  4. We hebben plezier.
  5. We doen mee.

 

Deze afspraken passen bij onze pedagogische opvatting en de aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining). De regels gelden voor alle kinderen, ouders en teamleden, van groep 1 tot en met groep 8.

 

Naast deze basisregels hebben we, voor de goede orde, een aantal vaste procedures en afspraken vastgesteld in protocollen.