Kanjertraining

 
De Kanjertraining
Binnen onze school werken we met de sociaal-emotionele methode Kanjertraining en willen wij de kinderen leren om respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Ook leren wij de kinderen, bij het voordoen van problemen, om een oplossing te zoeken waaraan iedereen wat heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

Vier gedragstypen
Kinderen worden zich bewust van het eigen gedrag, welke wij bij de Kanjertraining relateren aan vier kleuren petten (geel, zwart, rood en wit). Alle petten komen vanaf de kleuterklas aan bod in de verhalen die wij in de klas voorlezen. Deze verhalen spelen tot en met groep 5 een hoofdrol. Naast het voorlezen van de verhalen over Max en zijn vriendjes: een tijger, konijntjes, apen en kraaien, voeren wij ook vertrouwensoefeningen uit in de klas. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen op de rug van een klasgenoot. Daar is vertrouwen voor nodig om ervan uit te kunnen gaan dat een klasgenoot zachtjes met zijn/haar vinger op je rug tekent, in plaats van keihard te rammen. In de groepen 6 t/m 8 werken de kinderen uit werkboeken, waarin casussen, stellingen, vragen en vertrouwensoefeningen aan bod komen.

De Kanjerregels
De kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan, door zich aan de Kanjerregels te houden. Iedereen die bij de school betrokken is, houdt zich aan de Kanjerregels! Gaat dit mis, dan spreken wij elkaar op een rustige manier aan. Daarbij leren wij de kinderen er vanuit te gaan dat het geen bewuste keuze is van iemand om zich te misdragen. Om deze veilige school te waarborgen houden wij ons aan de Kanjerregels.    
 
                                           
                                               
De anti-pestcoördinator en tevens gedragsspecialist op De Triangel is Natascha Bernaards. Zij draagt zorg voor de sociale veiligheid voor uw kind(eren) binnen de school. Dit doet ze door o.a. preventieve activiteiten (bijvoorbeeld: de week tegen pesten) te organiseren, voorlichting te geven in het kader van het anti-pestprotocol van de Kanjertraining en twee keer per jaar een meting af te nemen onder de leerlingen over de sociale veiligheidsbeleving. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten om vragen te beantwoorden, begeleiding te bieden of advies te geven m.b.t. het anti-pestbeleid.