Dansles in de bovenbouw
 

Leertijduitbreiding (LTU)

OBS De Triangel is een Children’s Zone school. Dat betekent dat we op basis van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid onze leerlingen een aantal extra uren onderwijs kunnen bieden, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. Wij besteden, net als andere basisscholen, nadrukkelijk aandacht aan basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen.

Daarnaast kiezen we heel bewust voor een breed onderwijsaanbod, dat zich richt op ontplooiing van andere vaardigheden en talenten. Denk daarbij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, maar ook aan wereldoriëntatie en burgerschap.

 

De kunstvakken vinden we hierbij uitdrukkelijk van belang, we zijn een kunstzinnige school! Het is onze stellige overtuiging dat kinderen zich niet alleen breder en creatiever ontwikkelen door les te krijgen in de verschillende kunstdisciplines: Juist door deze lessen verwerven zij vaardigheden die weer ten goede komen bij de andere vakken. Het leren spelen van een instrument bijvoorbeeld, vraagt om onder andere doorzettingsvermogen en stimuleert de ontwikkeling van de hersenen. Dit heeft een positieve invloed op het leren in zijn algemeenheid. Kunst en creativiteit zit op verschillende manieren in ons lesprogramma verweven: als vak gegeven door een vakdocent, als verwerking van andere lesstof en in projecten. 

 

De Triangel biedt de leerlingen onder schooltijd voor de groepen 1 t/m 8 en na schooltijd voor de groepen 3 t/m 8 een gevarieerd aanbod in kunstzinnige vakken aan.