Passend Onderwijs en zorgplicht

Per 1 augustus 2015 is de zorgplicht ingevoerd. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of zich bij de school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Dit is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen, uitvoert. In Rotterdam is dat Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO – www.pporotterdam.nl).


De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht. Deze geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen (schoolbesturen).

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op de huidige school passend onderwijs te bieden.

 

Als de school waar het kind op zit (of is aangemeld) echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.

 

Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouders uiteraard wel heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich natuurlijk op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind dat al op een basisschool zit, beter af is op een andere school. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Natuurlijk kan bijvoorbeeld ook een verhuizing de oorzaak zijn van het zoeken naar een nieuwe school.