Visie en kernwaarden

Een kind heeft aan het eind van de basisschoolloopbaan bij ons een duidelijke rugzak:

  • Een goede basis in taal en rekenen
  • Kennis van de wereld om zich heen
  • Toegerust op de maatschappij: Vol zelfvertrouwen zijn wie je bent, rekening houden met anderen en je talenten inzetten voor het maatschappelijke belang is de grondhouding.
  • Zicht op eigen talenten, ambities en ontwikkelmogelijkheden en de vaardigheden om deze ambities na te streven.

 

Om dit te realiseren ontwikkelen wij ons onderwijs aan de hand van een aantal kernwaarden: vertrouwen, kwaliteit en diversiteit.


Vertrouwen is voor ons de basis. Een kind moet zich prettig voelen op school, dat kan als er vertrouwen is in zichzelf en in de ander. We kunnen alleen een positief leer- en werkklimaat realiseren als we erop vertrouwen dat de ander het ook goed bedoelt. Bij ons is het uitgangspunt dat we het beste met elkaar voor hebben.


Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel: wat we doen, moet goed zijn. Het gaat hier immers om de ontwikkeling van kinderen! Natuurlijk is de praktijk weerbarstig, maar we maken altijd zorgvuldige afwegingen om de kinderen een zo goed mogelijk onderwijsaanbod te kunnen bieden.


De Triangel is een basisschool waarin diversiteit niet alleen gezien wordt, maar gekoesterd. Kinderen zijn allemaal verschillend en brengen iets unieks mee naar onze school. Op school leren we verschillen en overeenkomsten zien, ermee omgaan en juist ook ons onderscheidend vermogen uitbouwen.