Medezeggenschapsraad

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. Via de mr van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft 8 leden en vergadert 5 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

 

 

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Ward Esser (voorzitter)
vader van Toon, Loes en Jerviano

Ernesto Doornebal

Sander Alt (secretaris)
vader van Chayton, Lenno en Bibi

Anke Zwart

Ronald Vos

vader van Stijn en Fleur

Heleen den Boer

Marieke Michielsen

moeder van Pia

Inge van den Broeck