Ouderraad

Helpen bij activiteiten op school is een goede en leuke manier om uw betrokkenheid te tonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp in de klassen, begeleiden bij uitstapjes of helpen bij eenmalige activiteiten. 

 

We kunnen uw hulp hier goed bij gebruiken, want zonder extra begeleiding kunnen sommige activiteiten niet doorgaan! U wordt geïnformeerd over activiteiten via de app. Ook kunt u zich via die weg opgeven om mee te helpen.

 

Wilt u zich meer structureel inzetten voor de school? De ouderraad (OR) probeert een structurele bijdrage te leveren aan de school. De OR houdt zich bezig met:


- het organiseren van en invulling geven aan speciale, niet-lesgebonden activiteiten in samenwerking met leerkrachten en directie;


- het meedenken en helpen bij het organiseren van feesten, evenementen, tentoonstellingen    en schoolreizen;


- het bijwonen van ouderraadvergaderingen.